Autowijziging

* Waarvoor ben ik verzekerd per dekking?

In de volgende tabel zie je per dekking welke schades verzekerd zijn.

Oorzaak schadeWA + volledig cascoWA + beperkt cascoWA-verzekering
Schade aan derden / tweezijdige schadeGedektGedektGedekt
Brand, explosie en blikseminslagGedektGedektX
DiefstalGedektGedektX
Sterretje in voorruit of ruitbreukGedektGedektX
Botsingen met dierenGedektGedektX
Storm en ander natuurgeweldGedektGedektX
Aanrijdingen, slippen en te water rakenGedektXX
Anders van buitenkomend onheilGedektXX